Teisės aktai reglamentuojantys saugią laivybą

* LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija)
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=90f6cff0ce9511e3a8ded1a0f5aff0a9
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-73 „Dėl Nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų steigimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3B6F70AA29BA
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl saugos reikalavimų žvejybos laivams, kurių ilgis 24 m ir daugiau, patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.2C61DC5DB033
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (sąrašų nauja redakcija)
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.AABA708949B6
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2024EDF4BB8
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2e7342f0a5ef11e4a82d9548fb36f682

© Visos teisės saugomos - Laivavedžių mokymai Vilniuje | ADPILIS