Teisės aktai reglamentuojantys saugią laivybą

* LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

  • Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.  2BE-65„Dėl Dokumentų, susijusių su vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ar plūduriuojančių priemonių techninėmis apžiūromis, formų patvirtinimo“                                                                             https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cc69cd07cbf11eb9601893677bfd7d8
  • Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 2BE-278″Dėl pažymėjimų formų patvirtinimo“                                                                             https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6f67ac0ee8511eaa12ad7c04a383ca0
  • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. V-155 Dėl Reikalavimų vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės statybos ir pertvarkymo techninio projekto dokumentams patvirtinimo“                                                 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8cca740a1b211e7a5baf031c7d2d3c7
  • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-132 „Dėl Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininko 2006 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4-170 „Dėl asmeninių laivų (vandens motociklų ir kt.) naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“                             https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.AFE7E2C27C97
  • Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-13„Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų kontrolės procedūros patvirtinimo“               https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B7D2B4B2565/asr

© Visos teisės saugomos - Laivavedžių mokymai Vilniuje | ADPILIS