Teisės aktai reglamentuojantys saugią laivybą

* LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ ĮSAKYMAI

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2ff67930c8c611e583a295d9366c7ab3
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-957/3-707 „Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.15B10BBBA477
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. V-656/3-358/A1-226 „Dėl Minimalių sveikatinimo veiklos laivuose reikalavimų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D824490F33E3
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8FC4507DC56
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. D1-934 „Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo priemonių 2010-2015 metų plano patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A9CD5B2C9D5
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.842731762BEF

© Visos teisės saugomos - Laivavedžių mokymai Vilniuje | ADPILIS