Pramoginių laivų laivavedžių kursai

Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programą.
Egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus. Eksternu egzaminus gali laikyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.
Amžius nuo 16 metų.
Kursų trukmė:
Teorija – 20 val. (1 sav.)

                                                                                                                                                                                                                     

Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programą.
Teorijos egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus, o praktinio vairavimo egzaminą – tik baigus mokymo kursus. Eksternu egzaminus gali laikyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.
Amžius – nuo 18 metų.
Kursų trukmė – 68 val. (2 sav.):
Teorija – 56 val.
Praktinis vairavimas – 12 val.

                                                                                                                                                                                                                     

Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programą.
Teorijos egzaminą ir praktinio vairavimo egzaminą galima laikyti – tik baigus mokymo kursus.
Amžius – nuo 18 metų.
Kursų trukmė – 140 val. (5 sav.):
Teorija – 128 val.
Praktinis vairavimas – 12 val.

                                                                                                                                                                                                                     

Asmenų, siekiančių įgyti  teorinių žinių ir gebėjimų dirbti vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių transporto priemonėse, pagal vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių kapitonų.
Teorijos egzaminą galima laikyti – tik baigus mokymo kursus.
Amžius – Turi turėti 1metų darbo stažą upeivio.
Kursų trukmė – 132 val. (4 sav.):
Teorija – 132val.
                                                                                                                                                                                                                     

Asmenų, siekiančių įgyti  teorinių žinių ir gebėjimų dirbti vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių transporto priemonėse, pagal vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių upeivių.
Teorijos egzaminą galima laikyti – tik baigus mokymo kursus. 
Amžius – nuo 18 metų. 
Kursų trukmė – 90 val. ( 3 sav.):
Teorija – 90val.