Pramoginių laivų registravimas

  • Nuo 2022 m. gegužės 1 d. nebereikės registruoti vidaus vandens keliais plaukiojančių pramoginių vandens transporto priemonių, kurių galia neviršija 19 kW (25 AG).

Ši nuostata netaikoma, jei vidaus vandenų transporto priemonė eksploatuojama komercinei veiklai. Tokias ir toliau būtina registruoti.

Pramoginių laivų techninė apžiūra

  • Pramoginiams ir asmeniniams laivams, kurie nevykdo komercinės veiklos ir plaukioja tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, techninė apžiūra nebebus atliekama

Ši nuostata netaikoma komercinę veiklą vykdantiems ir ne tik vidaus vandens keliais plaukiojantiems pramoginiams ir asmeniniams laivams. Šiems laivams techninė apžiūra pirmą kartą atliekama po trejų metų nuo įregistravimo Lietuvos Respublikoje dienos, jeigu buvo registruojamas ne anksčiau kaip prieš vienus metus pastatytas laivas. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruojamas prieš vienus ar daugiau metų pastatytas toks laivas, jo techninė apžiūra pirmą kartą atliekama jį įregistravus prieš pradedant eksploatuoti ir galioja dvejus metus. Kitos techninės apžiūros atliekamos kas dvejus metus.

  • Pramoginio laivo, naudojamo keleiviams vežti, techninė apžiūra atliekama kas vienus metus, taip pat papildomai patikrinama jo atitiktis mažųjų laivų reikalavimams.

Išsamiau apie Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2022 m. gegužės 1 d. (Įstatymo 8 ir 10 straipsniai bei 24 straipsnio 2–8 dalys įsigaliojo 2022 m. sausio 29 d.; Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalys bei 7 straipsnis įsigalios 2022 m. lapkričio 1 d.).


Laivavedžių kursai Vilniuje

Plaukioti motorinėmis priemonėmis galima

ne visur Bauda siekia 600 EUR

Prasidėjo vasara, ir daugiau žmonių plaukioja vandens telkiniuose su motorinėmis valtimis, vandens motociklais ir pan. Tačiau plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis galima toli gražu ne visur.

Šioms plaukiojimo priemonėms priskiriamos tos, kurios turi vidaus degimo variklį, taip pat laivas ant oro pagalvės, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt. Aplinkosaugos reikalavimus plaukioti tokiomis priemonėmis nustato aplinkos ministro patvirtintos Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis. Šios Sąlygos netaikomos vidaus vandens keliuose, išskyrus vandens kelius ežeruose, kurie yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose. Valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašus, jų eksploatavimo taisykles galima rasti Vidaus vandens kelių direkcijos ir Susisiekimo ministerijos tinklalapiuose.

Aplinkosaugininkai primena, kad vandens motociklais leidžiama plaukioti tik keturiuose telkiniuoseBaltijos jūroje, Drūkšių ežere, Kauno hidroelektrinės ir Elektrėnų tvenkiniuose. Balskų tvenkinyje jais leidžiama plaukioti nacionalinių sporto federacijų organizuojamų arba koordinuojamų pratybų ar renginių metu. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti visose upėse, mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose, arčiau kaip 100 m nuo vandens telkinių ir jų salų krantų, maudyklų teritorijų, plūdurais pažymėtų nardymo zonų. Kur galima plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, priklauso nuo jų variklių galingumo. Su ne daugiau kaip 10 AG (8 kW) galingumo varikliais leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną tik didesniuose kaip 100 ha telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha. Su 11 AG (9 kW)-20 AG (15 kW) galingumo varikliais leidžiama plaukioti visą sezoną ne mažesniuose kaip 500 ha telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos –ne mažesniuose kaip 100 ha. Su 21 AG (16 kW)-150 AG (110 kW) galingumo varikliais – nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos didesniuose kaip 200 ha telkiniuose. Su 151 AG (111 kW)-300 AG (220 kW) galingumo varikliais – nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos didesniuose kaip 500 ha telkiniuose. Gegužės 25 d. aplinkos ministras, atsižvelgęs į Telšių r. savivaldybės prašymą, leido Masčio ežere plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW) visą navigacijos sezoną, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu. Toks laivas galės plaukioti savaeigių plaukiojimo priemonių trasomis ir zonomis, kurias nustatė. savivaldybės patvirtintas Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere specialusis planas. Tai leis skatinti regiono turizmo plėtrą. Baudos už aplinkosaugos sąlygų pažeidimus numatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekse ir siekia arti 600 eurų.

2016-07-22

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ DĖMESIUI.

Tarptautinis laivavedžio pažymėjimas2016 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtino Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatus, kurie įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Nustatytos šios motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos ir jas patvirtinantys dokumentai:

  1. 1.  Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas, suteikiantis teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;
  2. Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas, suteikiantis teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;
  3. Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinis kvalifikacijos liudijimas, suteikiantis teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

Viena iš nuostatų motorinių pramoginių laivų, kurių variklių galingumas neviršija 10 AG (7,4 kW), plaukiojančių Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse (išskyrus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją ir teritorinę jūrą), laivavedžiams kompetenciją patvirtinantis dokumentas neprivalomas.

 

Neribojama motorinių pramoginių laivų galia

Visiems motorinių pramoginių laivų laivavedžiams nustatyta tvarka bus išduodami kompetenciją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę valdyti neriboto variklių galingumo motorinius pramoginius laivus.

Kvalifikacijos dokumentai, išduoti nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d., galios 10 metų (iki 2026 m. gegužės 1 d.). Norintys juos pakeisti į naujai prilygintus kvalifikacijos dokumentus, tai galės padaryti per dešimt metų, iki 2026 m. balandžio 30 d.

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos dokumentų prilyginimas

Asmenys, turintys kvalifikacijos dokumentus, išduotus nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d., iki 2026 m. gegužės 1 d. galės valdyti žemiau nurodytus motorinius pramoginius laivus nurodytuose vandens telkiniuose:

  •  turintys motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 50 AG arba iki 150 AG, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, galės valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;
  •  turintys motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 150 AG, arba laivus be variklio galios apribojimų vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, galės valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse. 

Aktualu vidaus vandenų transporto specialistams ir jūrininkams

Vidaus vandenų transporto specialistai (laivavedžiai ir kapitonai), kaip ir iki šiol, galės valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinės jūros ribose.

Naujovė jūrininkams

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. kapitonai, vyriausieji kapitono padėjėjai ar budintieji kapitono padėjėjai turės teisę valdyti  motorinius pramoginius laivus Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinės jūros ribose.

Asmenims, turintiems vidaus vandenų transporto specialisto arba jūrų kapitono, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar budinčiojo kapitono padėjėjo laipsnio kvalifikacijos dokumentus, suteikiama galimybė įgyti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus.

 

Įgyti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetenciją bus galima išlaikius teorijos arba teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus.

Teorijos egzaminas

Siekiantys įgyti Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, teorijos egzaminus galės laikyti pasiruošę savarankiškai (eksternu) arba baigę mokymo kursus akredituotose mokymo įstaigose (http://www.msa.lt/lt/viesosios-paslaugos/akredituotos-istaigos/akredituotos–istaigos.html).

Eksternu egzaminus galės laikyti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (iki šiol tai galėjo tik turintieji aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą).

Asmenims, norintiems valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių variklių galingumas daugiau kaip 10 AG (7,4 kW) ir neketinantiems plaukioti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kauno mariose, Nemune ir kituose vandens telkiniuose, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, suteikiama galimybė motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą įgyti eksternu arba baigus trumpą (20 val.) mokymo programą išlaikius teorijos egzaminą.

Taip pat eksternu arba baigus mokymo programą teorijos egzaminą galės laikyti asmenys, siekiantys įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose. Jeigu asmenys, nenorės laikyti praktinio valdymo egzamino, galės įgyti teisę valdyti tik asmeninius laivus (vandens motociklus) Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose. Išlaikę praktinio vairavimo egzaminą,

Siekiantys įgyti Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, suteikiantį teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse turės baigti teorijos ir praktinio vairavimo kursus mokymo įstaigoje ir išlaikyti teorijos bei praktinio vairavimo egzaminus.

 

Praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo egzaminas

Siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti asmenų praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo įgūdžius ir gebėjimus, jiems reikės laikyti praktinio vairavimo egzaminą. Praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo (praktinio vairavimo) egzaminą bus galima laikyti baigus nustatytą mokymo programos praktinio vairavimo mokymo dalį.

Praktinio vairavimo egzaminas bus laikomas mokymo įstaigoje kaip mokymo kursų baigiamasis praktinio vairavimo egzaminas. Šį egzaminą Administracija įskaito kaip kompetencijos praktinio vairavimo egzaminą.

Praktinio vairavimo egzaminą turės laikyti asmenys, siekiantys valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose arba valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

Norintiems plaukioti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje

Laivavedžiai, įgiję motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, laivavedžiai galės motoriniais pramoginiais laivais plaukioti ir Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje. Iki šiol tai buvo leidžiama tik įgijus motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

Siekiantiems įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus visuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse (laivybai tinkamose upėse, ežeruose, dirbtiniuose vandens telkiniuose, Kuršių mariose), Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa sutrumpėjo perpus.

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo ar kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai, išduoti iki 2016 m. gegužės 1 d., arba išduoti vėliau, jeigu mokymo kursai, prasidėję iki 2016 m. gegužės 1 d. baigėsi vėliau, galios iki 2017 m. balandžio 30 d. Taigi, bus pakankamai laiko išlaikyti egzaminus siekiamai kompetencijai įgyti, be to, turintiems šiuos kursų baigimo pažymėjimus, nereikės laikyti praktinio laivo valdymo egzamino.